اطلاعاتی که برای خرید بیت کوین در ایران نیاز دارید به همراه مطالب آموزشی و آشنایی با بیت کوین
صفحه آرشیو

آینده بیت کوین

سرمایه ‌گذاری روی بیت کوین در ایران از افسانه تا واقعیت

علت سرمایه گذاری بلند مدت بر روی بیت کوین سرمایه ‌گذاری روی بیت کوین ، نخستین باری که بیت کوین در یک معامله به کار رفت، برای خرید ۲ پیتزا بود. این ۲ پیتزا به مبلغ ده هزار بیت کوین خریده شدند. این معامله در سال ۲۰۱۰ انجام شد که اگر قیمت