صفحه آرشیو

آینده بیت کوین

سرمایه گذاری بلند مدت روی بیت کوین (BTC)

سرمایه ‌گذاری روی بیت کوین ، نخستین باری که بیت کوین در یک معامله به کار رفت، برای خرید ۲ پیتزا بود. این ۲ پیتزا به مبلغ ده هزار بیت کوین خریده شدند. این معامله در سال ۲۰۱۰ انجام شد که اگر قیمت هر بیت کوین را در آن زمان حساب کنید، کمتر از