بیت کوین را بخریم یا رمز ارز های دیگر؟

پس از آنکه بیت کوین راه اندازی شد و موفقیت چشم گیری بدست آورد، رمز ارز های دیگری هم راه اندازی شدند. برخی از آن ها تنها یک کپی دیگر از بیت کوین بودند و برخی دیگر کوشیدند تا با نو آوری و ویژگی های متفاوت بتوانند از بیت کوین جلو بزنند و جایگاه خوبی […]