چگونه پول خود را به خارج از کشور انتقال دهید؟

گاهی نیاز پیدا میکنید که پول خود را به خارج از کشور انتقال دهید. با وجود تحریم ها، این کار به تازگی بسیار دشوار تر از قبل شده است. مثلا عده ای برای فرستادن پول برای فرزند دانشجوی خود دچار مشکل شده اند. یا کسی قصد مسافرت به خارج را دارد و بردن پول به […]