تکامل پول از جو تا بیت کوین / پول چگونه کار می کند و تاریخچه پیدایش پول

پول توسط سکه و اسکناس تعریف نمی شود. پول مدت ها قبل از سکه وجود داشته است. پول صرفا یک ساختار روانی است که به دلیل تخیل جمعی بین انسان ها بوجود آمده است. این مطلب برداشتی از فصل ده کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری است که داستان پیدایش ، پیام و چگونگی […]